DOSTĘP DO DANYCH SHARE

Dane ze wszystkich rund badania SHARE przechowywane są w Naukowym Centrum Danych (CentERdata) zlokalizowanym na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii. Dane można pobrać z serwera po spełnieniu stosownych warunków:

  • Dane dostępne są dla osób posiadających afiliację jednostki naukowej (uczelni wyższej, wyższej szkoły zawodowej, jednostki badawczo-rozwojowej, instytutu naukowego). Wnioskodawcy są zobowiązani wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie potwierdzające, że dane nie będą wykorzystywane w celach innych niż naukowe.

pobierz oświadczenie

  • Oświadczenie należy przesłać mailem lub faxem do osoby odpowiedzialnej z ramienia CenERdata:

Josette Janssen 

 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

      fax:  (+31) 13 4662764

    

  • Po zweryfikowaniu dokumentów wnioskodawcy przedzielany jest login i hasło umożliwiające zalogowanie się do bazy CentERdata i bezpłatne pobranie danych.

  • Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z danych SHARE dopóki afiliacja nie utraci ważności.

  • Jakiekolwiek zmiany danych osobowych użytkownika powodują konieczność ponownego wypełnienia i przesłania oświadczenia.

 

 Szczegóły na temat pełnego procesu rejestracji znaleźć można na głównej stronie projektu SHARE

 

Użytkownicy danych są zobowiązani do niewykonywania kopii i nieudostępniania danych osobom trzecim. Każda osoba zainteresowana wykorzystaniem danych powinna skontaktować się indywidualnie z CentERdata.

 

Użytkownicy danych są proszeni o informowanie Koordynatorów Projektu o pracach naukowych opartych na danych SHARE. W każdej pracy naukowej wykorzystującej dane SHARE powinno znaleźć się oświadczenie w następującej formie:

(w publikacjach w języku polskim)

  • Dane wykorzystane w artykule pochodzą z rundy 5 badania SHARE (release 1.0.0 z 31.03.2015 r.; DOI: 10.6103/SHARE.w5.100), rundy 4 (release 1.1.1 z 28.03.2013 r.; DOI: 10.6103/SHARE.w4.111), rundy 1 i 2 (release 2.6.0 z 29.11.2013 r.; DOI: 10.6103/SHARE.w1.260 i 10.6103/SHARE.w2.260) lub SHARELIFE (release 1 z 24.11.2010 r.; DOI: 10.6103/SHARE.w3.100). Utworzenie zbioru danych SHARE zostało sfinansowane w głównej mierze ze środków Komisji Europejskiej w ramach 5. Programu Ramowego (projekt QLK6-CT-2001-00360 w programie Quality of Life), w ramach 6. Programu Ramowego (projekty: SHARE-I3, RII-CT-2006-062193, COMPARE, CIT5- CT-2005-028857 i SHARELIFE, CIT4-CT-2006-028812) oraz w ramach 7. Programu Ramowego (SHARE-PREP, N° 211909, SHARE-LEAP, N° 227822 i SHARE M4, N° 261982). Dodatkowe finansowanie projektu pochodziło z amerykańskiego National Institute on Aging (U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30 AG12815, R21 AG025169, Y1-AG-4553-01, IAG BSR06-11 i OGHA 04-064), niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań oraz różnych krajowych źródeł (pełna lista fundatorów znajduje się na stronie www.share-project.org).

 

(w publikacjach w języku angielskim)

  • This paper uses data from SHARE Wave 5 release 1.0.0, as of March 31st 2015 (DOI: 10.6103/SHARE.w5.100) or SHARE Wave 4 release 1.1.1, as of March 28th 2013 (DOI: 10.6103/SHARE.w4.111) or SHARE Waves 1 and 2 release 2.6.0, as of November 29th 2013 (DOI: 10.6103/SHARE.w1.260 and 10.6103/SHARE.w2.260) or SHARELIFE release 1.0.0, as of November 24th 2010 (DOI: 10.6103/SHARE.w3.100). The SHARE data collection has been primarily funded by the European Commission through the 5th Framework Programme (project QLK6-CT-2001-00360 in the thematic programme Quality of Life), through the 6th Framework Programme (projects SHARE-I3, RII-CT-2006-062193, COMPARE, CIT5- CT-2005-028857, and SHARELIFE, CIT4-CT-2006-028812) and through the 7th Framework Programme (SHARE-PREP, N° 211909, SHARE-LEAP, N° 227822 and SHARE M4, N° 261982). Additional funding from the U.S. National Institute on Aging (U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30 AG12815, R21 AG025169, Y1-AG-4553-01, IAG BSR06-11 and OGHA 04-064) and the German Ministry of Education and Research as well as from various national sources is gratefully acknowledged (see www.share-project.org for a full list of funding institutions).
Narzędzia CenEA: readSHARE - narzędzie służące do automatycznego zaczytywania w programie Stata danych SHARE z różnych rund badania. Oprogramowanie wraz z dokumentacją można pobrać tutaj. Działanie programu sprowadza się do zaczytywania, łączenia i modyfikacji zmiennych pochodzących z różnych modułów i rund badania SHARE. readSHARE umożliwia częściową automatyzację pracy na zbiorze danych SHARE przy jednoczesnym zachowaniu kontroli użytkownika nad całym procesem. Dzięki temu użytkownik nie tylko oszczędza czas przy wykonywaniu prostych analiz, ale także unika niektórych błędów mogących powstać przy niewłaściwej obróbce danych na etapie przygotowawczym. Do uruchomienia programu niezbędne jest posiadanie narzędzia do analizy statystycznej Stata w wersji 14. Domyślnie program pracuje na zbiorze danych SHARE udostępnianym publicznie przez Munich Institute for the Studies of Aging MEA (aktualna wersja 6.0.0).

 

Share

Szukaj

Aktualności

Konferencja 19.10, Warszawa

Prezentacja wyników raportu na podstawie badania SHARE "Pokolenie 50+ w Polsce na tle...

designed by