KWESTIONARIUSZ

 

 

Wywiady SHARE prowadzone są przez profesjonalnych ankieterów w formie wywiadów bezpośrednich realizowanych za pomocą komputera (tzw. CAPI – Computer-Assisted Personal Interviews).

 

 

 

Wywiad główny SHARE dla rund panelowych (rundy 1,  2, 4, 5, 6) składa się z kilkunastu części, w ramach każdej gromadzone są informacje dotyczące danej dziedziny bieżącego życia respondentów (więcej szczegółów w zakładce WYWIAD GŁÓWNY).

Odmienny charakter miał wywiad główny w rundzie 3. SHARELIFE, gdzie pytania dotyczyły przeszłych zdarzeń z życia respondentów (więcej szczegółów w zakładce WYWIAD SHARELIFE).

Po zakończeniu wywiadu głównego w rundzie 1., 2., 4. i 6. respondenci proszeni byli o wypełnienie dodatkowej ankiety w formie papierowej (więcej szczegółów w ANKIETA DO SAMODZIELNEGO WYPEŁNIENIA).

Wywiady końca życia z osobami bliskimi zmarłego przeprowadzane były począwszy od rundy 2. w formie wywiadu bezpośredniego (CAPI) lub telefonicznie (więcej szczegółów w zakładce WYWIAD KOŃCA ŻYCIA). 

 

Więcej szczegółów dotyczących metodologii badania SHARE można znaleźć w rozdziale Charakterystyka badania SHARE wprowadzającym do raportu "Portret generacji 50+ w Polsce i Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE)". Więcej informacji dotyczących publikacji w zakładce WYNIKI.

 

 

 

Poniżej zamieszczone zostały pełne wersje kwestionariuszy w języku polskim wykorzystanych w poszczególnych rundach badania:

WYWIAD GŁÓWNY RUNDA 2

WYWIAD GŁÓWNY RUNDA 3

WYWIAD GŁÓWNY RUNDA 4

 

WYWIAD KOŃCA ŻYCIA RUNDA 3

WYWIAD KOŃCA ŻYCIA RUNDA 4

 

ANKIETA DODATKOWA RUNDA 2       CZĘŚĆ A         CZĘŚĆ B          CZĘŚĆ C

ANKIETA DODATKOWA RUNDA 4

Wszystkie wersje kwestionariuszy z poszczególnych fal badania w języku angielskim oraz krajowych wersjach językowych dostępne są na oficjalnej stronie projektu SHARE.

Share

Szukaj

Aktualności

Konferencja 19.10, Warszawa

Prezentacja wyników raportu na podstawie badania SHARE "Pokolenie 50+ w Polsce na tle...

designed by