ANKIETA DO SAMODZIELNEGO WYPEŁNIENIA

Po zakończeniu wywiadu głównego w rundzie 1., 2. i 4. respondenci proszeni byli o samodzielne wypełnienie krótkiej, dodatkowej ankiety. Ankieta przygotowana była w tradycyjnej, papierowej formie. Pytania w ankiecie dodatkowej zmieniały się w każdej rundzie. Poniżej opisano w skrócie zawartość ankiet dodatkowych w zależności od rundy badania i zamieszczono do pobrania pełne wersje poszczególnych ankiet.  

 

Ankieta dodatkowa w rundzie 1. SHARE

Pytania dotyczyły następujących dziedzin życia:

 • Satysfakcja z własnego życia, samopoczucie
 • Ocena relacji z innymi osobami
 • Opinia o podziale obowiązków w rodzinie, sferach odpowiedzialności państwa/rodziny
 • Częstość konfliktów z najbliższymi
 • Podział obowiązków w domu
 • Kontakt z lekarzem rodzinnym
 • Zapobieganie chorobom, wykonanie różnego rodzaju badań profilaktycznych
 • Miejsce zamieszkania, okolica
 • Posiadane zwierzęta domowe
 • Religijność
 • Preferencje polityczne

Pełną wersję ankiety w języku angielskim (Polska nie brała udziału w 1. rundzie SHARE) można pobrać ze strony projektu SHARE.

 

Ankieta dodatkowa w rundzie 2. SHARE

W rundzie 2. ankieta dodatkowa składała się z dwóch części. Początkowa część ankiety była jednakowa dla wszystkich respondentów SHARE (część A), natomiast dalsza treść ankiety różniła się nieznacznie w zależności od wieku respondenta. Respondenci w wieku poniżej 65 lat wypełniali część B ankiety, zaś starsi respondenci - część C. Dziedziny życia, których dotyczyły części B i C były jednakowe, różniły się one pojedynczymi pytaniami.

Informacje w ankiecie jednakowej dla wszystkich respodentów (część A):

 • Opinie własne respondentów dotyczące: samopoczucia, życia, obowiązków rodzinnych, odpowiedzialności państwa/rodziny
 • Częstość konfliktów z najbliższymi
 • Podział obowiązków w domu
 • Kontakt z lekarzem lub pielęgniarką, otrzymane porady zdrowotne
 • Zapobieganie chorobom, wykonanie badania mammograficznego
 • Posiadane zwierzęta domowe

Polska pełna wersja części A ankiety do samodzielnego wypełnienia przez respondenta:

ANKIETA DODATKOWA - RUNDA 2, CZĘŚĆ A

Informacje w ankiecie dla respondentów poniżej (część B) i powyżej (część C) 65 roku życia (różnice w pojedynczych pytaniach):

 • Stan zdrowia, ocena powagi różnych problemów zdrowotnych
 • Satysfakcja z różnych aspektów własnego życia, ocena różnych aspektów życia
 • Ocena możliwości wpływu na decyzje władz lokalnych
 • Ocena jakości opieki zdrowotnej

Polska pełna wersja ankiety do samodzielnego wypełnienia przez respondenta:

ANKIETA DODATKOWA - RUNDA 2, CZĘŚĆ B

ANKIETA DODATKOWA - RUNDA 2, CZĘŚĆ C

 

Ankieta dodatkowa w rundzie 4. SHARE

W rundzie 4. ankieta dodatkowa składała się z dwóch części. Początkowa część ankiety była jednakowa dla wszystkich krajów SHARE, natomiast dalszą część każdy kraj opracowywał samodzielnie.

Informacje, które znalazły się w części jednakowej dla wszystkich krajów:

 • Obecny stan zdrowia
 • Koszty opieki zdrowotnej
 • Samopoczucie

Informacje zawarte w dalszej części polskiej wersji ankiety:

 • Częstość wykonywania różnorodnych zajęć w domu i poza domem, spotkań z rodziną i znajomymi
 • Uczestnictwo w spotkaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w kursie języka obcego, innym kursie rozwijającym kompetencje, w szkoleniu (okres uczestnictwa, powody, organizator kursu, korzyści z ukończenia)
 • Poziom wykształcenia respondenta i jego rodziców

Polska pełna wersja ankiety do samodzielnego wypełnienia przez respondenta:

ANKIETA DODATKOWA RUNDA 4

Wszystkie wersje ankiet dodatkowych z poszczególnych rund badania w języku angielskim oraz krajowych wersjach językowych dostępne są na oficjalnej stronie projektu SHARE.

Share

Szukaj

Aktualności

Konferencja 19.10, Warszawa

Prezentacja wyników raportu na podstawie badania SHARE "Pokolenie 50+ w Polsce na tle...

designed by