WYWIAD KOŃCA ŻYCIA

W sytuacji, gdy respondent zmarł pomiędzy rundami badania, przeprowadzane są tzw. wywiady końca życia z krewnym lub inną osobą bliską zmarłego (dobrze poinformowaną na jego temat), w ramach których gromadzone są informacje dotyczące ostatniego roku życia respondenta:
  • Sytuacja rodzinna respondenta w momencie śmierci
  • Przyczyny i miejsce śmierci
  • Okres choroby
  • Okres pobytu w szpitalu i placówkach opiekuńczych oraz wydatki na opiekę zdrowotną w ciągu ostatniego roku przed śmiercią
  • Trudności i problemy respondenta oraz otrzymywana w związku z nimi pomoc w ostatnim roku przed śmiercią
  • Majątek finansowy i rzeczowy oraz polisy na życie posiadane przez respondenta – wartość i podział po śmierci
  • Pogrzeb
 
W Polsce wywiady końca życia przeprowadzono po raz pierwszy w 3. rundzie badania dla respondentów, którzy wzięli udział w poprzedniej rundzie i zmarli.

Poniżej można pobrać polskie wersje kwestionariuszy wykorzystane do przeprowadzenia wywiadów końca życia w 3. i 4. rundzie badania:

WYWIAD KOŃCA ŻYCIA RUNDA 3

WYWIAD KOŃCA ŻYCIA RUNDA 4

 

Wszystkie wersje kwestionariuszy z poszczególnych fal badania w języku angielskim oraz krajowych wersjach językowych dostępne są na oficjalnej stronie projektu SHARE.

Share

Szukaj

Aktualności

Konferencja 19.10, Warszawa

Prezentacja wyników raportu na podstawie badania SHARE "Pokolenie 50+ w Polsce na tle...

designed by