WYWIAD GŁÓWNY - RUNDA 3 SHARELIFE

Wywiad główny w rundzie 3 - SHARELIFE miał odmienny charakter od treści wywiadów w pozostałych rundach, gdyż pytania dotyczyły przeszłych zdarzeń z życia respondentów.

Podstawowe moduły kwestionariusza rundy 3 SHARELIFE:

  • Dzieci – okres urodzenia się dzieci, praca i sytuacja finansowa w tym okresie
  • Związki  i partnerzy w ciągu życia
  • Miejsca zamieszkania w ciągu życia
  • Dzieciństwo – członkowie gospodarstwa domowego, charakterystyki dotyczące miejsca zamieszkania, szkoła
  • Historia zatrudnienia – sytuacja po ukończeniu kształcenia, rodzaj podejmowanego zatrudnienia, sektor, płaca, okresy przerw w pracy, ocena jakości obecnej pracy, otrzymywanie świadczeń emerytalnych, niepełnosprawność i zdrowie a zatrudnienie
  • Historia finansowa – posiadane akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, indywidualne konto emerytalne, polisy ubezpieczeniowe na życie, własne przedsiębiorstwa, obecna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego
  • Historia zdrowotna – stan zdrowia, przebyte choroby, urazy i hospitalizacja w dzieciństwie i w życiu dorosłym
  • Historia korzystania z opieki zdrowotnej – źródło opieki zdrowotnej, korzystanie z opieki dentystycznej, szczepienia, badania ginekologiczne, krwi, mammografie, badania wzroku, podejmowane działania w celu poprawy zdrowia
  • Szczególne okresy życia - szczęścia, stresu, gorszego stanu zdrowia, trudności finansowych, głodu, prześladowań lub dyskryminacji
  • Pomiar uścisku dłoni

Poniżej zamieszczono pełną wersję kwestionariusza rundy 3. SHARELIFE  w języku polskim:

WYWIAD GŁÓWNY RUNDA 3

 

Wszystkie wersje kwestionariuszy z poszczególnych fal badania w języku angielskim oraz krajowych wersjach językowych dostępne są na oficjalnej stronie projektu SHARE.

Share

Szukaj

Aktualności

Konferencja 19.10, Warszawa

Prezentacja wyników raportu na podstawie badania SHARE "Pokolenie 50+ w Polsce na tle...

designed by