PUBLIKACJE NA PODSTAWIE DANYCH SHARE

Ulotka informacyjna SHARE

 

Przed rozpoczęciem wywiadów w ramach szóstej rundy projektu SHARE Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA przygotowało krótką ulotkę zawierającą najważniejsze informacje na temat badania oraz wybrane wyniki analiz przeprowadzonych z wykorzystaniem danych pochodzących z poprzednich jego rund. Respondenci SHARE i ich bliscy oraz inne zainteresowane osoby mogą w niej znaleźć porównanie polskiej populacji 50+ na tle innych krajów Europy w kontekście na przykład opieki nad wnukami czy sytuacji materialnej. 

 

(kliknij, aby zobaczyć ulotkę)

 

 


Prezentacja SHARE

Najważniejsze informacje dotyczące projektu - poszczególnych etapów, zaangażowanych krajów, poruszanej tematyki, zebrane zostały w formie krótkiej prezentacji.

pobierz prezentację


Publikacje w języku polskim oparte na danych SHARE 

Chłoń-Domińczak A. (ed. 2014). Portret generacji 50+ w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE). IBE.

Czapiński J. (2009). Dobrostan psychiczny i społeczny Polaków w wieku 50 i więcej lat na tle wybranych społeczeństw europejskich. CenEA Research Note 01/2009.

Kalbarczyk M., Nicińska A. (2009). Finansowe i niefinansowe trasfery w próbie SHARE. Polityka Społeczna 04/2009.

Myck M., Czapiński J., Dorabialski W., Gilis-Januszewska A., Kalbarczyk M., Kula G., Nicińska A., Topór-Mądry R., Wiśniewski M. (2009). Zdrowie, praca i styl życia populacji 50+ w Polsce na tle innych krajów Europy. CenEA Research Note 02/2009.

Myck M. (2009). Aktywność fizyczna populacji 50+ w Europie. CenEA Research Note 03/2009.

Myck M. (2009). Wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczej w Niemczech i w Polsce na podstawie danych SHARE. Ekonomia, 28; 24-39.

Broszura podsumowująca wyniki 2 rundy SHARE


Prezentacje dotyczące wyników rundy 2 SHARE

Wstępne wyniki analiz opartych na danych z drugiej rundy SHARE 2006/07 ze szczególnym uwzględnieniem danych polskich zostały zaprezentowane 17-go września 2008 roku przez polską grupę badawczą SHARE na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

pobierz prezentacje


Anglojęzyczne publikacje polskich naukowców z wykorzystaniem SHARE

Adena M., Myck M. (2013). Poverty and transitions in key areas of quality of life. w: Börsch-Supan A., Brandt M., Litwin H. and Weber G. (eds). Active ageing and solidarity between generations in Europe. First results from SHARE after the economic crisis.,De Gruyter. 

Adena M., Myck M. (2013). Old-Age Poverty and Health – How Much Does Income Matter? FREE Policy Brief Series September 2013.

Adena M,. Myck M., Oczkowska M. (2015). Material deprivation items in SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life. W: Börsch-Supan A.,Kneip T., Litwin H., Myck M. and Weber G. (eds). Ageing in Europe - Supporting Policies for an Inclusive Society. De Gruyter.

Bohacek R. Myck M. (2010). Persecution in Central Europe and its consequences on the lives of SHARE respondents. CenEA Working Paper 02/2010.

Bohacek R., Myck M. (2011). Long shadows of history - persecution in Central Europe and its labor market consequence. CenEA Working Paper 02/2011.

Kalbarczyk M., Nicińka A. (2009). Altruism in the modern family: private transfers between parents and their biological and non-biological children. CenEA Working Paper 09/2009.

Myck M., Najsztub M., Oczkowska M. (2015). Measuring social deprivation and social exclusion. W: Börsch-Supan A.,Kneip T., Litwin H., Myck M. and Weber G. (eds). Ageing in Europe - Supporting Policies for an Inclusive Society. De Gruyter. 

Myck M., Oczkowska M. (2015). Examining Social Exclusion among the 50+ in Europe – Evidence from the Fifth Wave of the SHARE Survey. FREE Policy Brief Series November 2015.

Najsztub M., Bonfatti A., Duda D. (2015). Material and social deprivation in the macroeconomic context. W: Börsch-Supan A.,Kneip T., Litwin H., Myck M. and Weber G. (eds). Ageing in Europe - Supporting Policies for an Inclusive Society. De Gruyter.

 

 

 

Pełną listę publikacji opartych na danych SHARE w języku angielskim i językach narodowych znaleźć można na stronie głownej projektu.

(kliknij, aby powiększyć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Szukaj

Aktualności

Konferencja 19.10, Warszawa

Prezentacja wyników raportu na podstawie badania SHARE "Pokolenie 50+ w Polsce na tle...

designed by