RUNDY BADANIA SHARE

RUNDA 1

odbyła się na przełomie 2004 i 2005 roku

wywiady przeprowadzone zostały z 31 115 respondentami

objęła 12 krajów: Austrię, Belgię, Danię, Francję, Grecję, Izrael, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Szwajcarię, Szwecję, Włochy

pytania dotyczyły bieżących aspektów życia respondentów    

główne dziedziny pytań: stan zdrowia, sytuacja finansowa, aktywność na rynku pracy, decyzje emerytalne, sytuacja rodzinna, relacje społeczne, aktywność społeczna

 

RUNDA 2

odbyła się na przełomie 2006 i 2007 roku

wywiady przeprowadzone zostały z 34 415 respondentami

dodatkowo przeprowadzono 533 wywiady końca życia (wywiad z bliską osobą po śmierci respondenta)

objęła 14 krajów: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Francję, Grecję, Irlandię, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Szwajcarię, Szwecję, Włochy

dołączyły 3 nowe kraje - Czechy, Irlandia, Polska, badania nie przeprowadzono w Izraelu

pytania dotyczyły bieżących aspektów życia respondentów  

główne dziedziny pytań: stan zdrowia, sytuacja finansowa, aktywność na rynku pracy, decyzje emerytalne, sytuacja rodzinna, relacje społeczne, aktywność społeczna 

 

RUNDA 3 SHARELIFE

odbyła się na przełomie 2008 i 2009 roku

wywiady przeprowadzone zostały z 26 836 respondentami

dodatkowo przeprowadzono 1 139 wywiadów końca życia

objęła 13 krajów: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Szwajcarię, Szwecję, Włochy 

badania nie przeprowadzono w Irlandii

pytania dotyczyły przeszłych zdarzeń z życia respondentów    

główne dziedziny pytań: zdarzenia z dzieciństwa, sytuacja mieszkaniowa w różnych momentach życia, historia zatrudnienia, historia zdrowotna, korzystanie z opieki zdrowotnej

wykorzystano wizualizację kalendarza życia, aby ułatwić respondentom przypomnienie sobie zdarzeń z przeszłości 

 

RUNDA 4

odbyła się na przełomie 2011 i 2012 roku

wywiady przeprowadzone zostały z 58 489 respondentami

dodatkowo przeprowadzono 1 110 wywiadów końca życia

objęła 16 krajów: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Estonię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Portugalię, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Węgry, Włochy

dołączyły 4 nowe kraje - Estonia, Portugalia, Słowenia, Węgry, badania nie przeprowadzono tym razem w Grecji

pytania dotyczyły bieżących aspektów życia respondentów  

główne dziedziny pytań: stan zdrowia, sytuacja finansowa, aktywność na rynku pracy, decyzje emerytalne, sytuacja rodzinna, relacje społeczne, aktywność społeczna

nowa grupa pytań (poprzednio niezadawanych) dotyczyła sieci społecznej respondentów

 

RUNDA 5

wywiady zostały przeprowadzane w 2013 roku

objęła 15 krajów: Austrię, Belgię, Czechy, Danię, Estonię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Izrael, Luksemburg, Niemcy, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Włochy

dołączył 1 nowy kraj - Luksemburg, do badania po przerwie od czasu rundy 1. powrócił Izrael

badanie nie zostało przeprowadzane tym razem w Polsce (ze względu na brak środków finansowych), Portugalii i na Węgrzech

region Katalonii przeprowadził badanie niezależnie od pozostałej części Hiszpanii

pytania dotyczyły bieżących aspektów życia respondentów  

główne dziedziny pytań: stan zdrowia, sytuacja finansowa, aktywność na rynku pracy, decyzje emerytalne, sytuacja rodzinna, relacje społeczne, aktywność społeczna

nowa grupa pytań (poprzednio niezadawanych) dotyczyła ubóstwa i wykluczenia społecznego  

 RUNDA 6 

do końca 2014 r. trwały przygotowania do rundy 6. badania w postaci badań pilotażowych, opracowywania treści pytań, sprawdzania aplikacji dla ankieterów itp.

wywiady prowadzone są od stycznia do listopada 2015 r.

18 krajów bierze udział w rundzie 6. badania: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy

spośrod krajów uczestniczących w rundzie 5., w obecnym etapie badania nie wzięła udziału Holandia, zaś dołączył 1 nowy kraj - Chorwacja, a po przerwie powróciły Grecja, Polska i Portugalia

pytania dotyczą bieżących aspektów życia respondentów  

główne dziedziny pytań: stan zdrowia, sytuacja finansowa, aktywność na rynku pracy, decyzje emerytalne, sytuacja rodzinna, relacje społeczne, aktywność społeczna

w większości krajów oprócz standardowego wywiadu badanie poszerzone jest dodatkowo o pobieranie próbek krwi u wybranych respondentów, w Polsce przeprowadzane osobno przez profesjonalne pielęgniarki

 
Share

Szukaj

Aktualności

Konferencja 19.10, Warszawa

Prezentacja wyników raportu na podstawie badania SHARE "Pokolenie 50+ w Polsce na tle...

designed by