logo POWER PL SHARE UE

Aktualności

O SHARE COVID na konferencji PAU
Tytuł konferencji na tle zdjęcia Sukiennic
O SHARE COVID na konferencji PAU

Podczas konferencji „Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych (z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)” (25– 26 czerwca, 2021) Polskiej Akademii Umiejętności prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak wygłosiła referat pt. Seniorzy w okresie pandemii – badanie SHARE Corona, w którym opowiada o wynikach badania.

Seniorzy w okresie pandemii – badanie SHARE Corona
Widok slajdu z prezentacją zakresu badań
Seniorzy w okresie pandemii – badanie SHARE Corona

Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH (Instytut Statystyki i Demografii), liderka grupy badawczej „Badania zdrowia, starzenia się i procesów przechodzenia na emeryturę w Europie”, która realizuje projekty „SHARE: 50+ w Europie” oraz „SHARE-COVID” opowiadała dzisiaj o wynikach badań podczas konferencji Polskiej Akademii Umiejętności pt.

Wielkanoc 2021
Życzenia na tle pola żonkili
Wielkanoc 2021

Kolorowo pisanych, pełnych nadziei i obfitujących w zdrowie Świąt Wielkanocnych 2021!

 

Portret pokolenia 50+. Główne wyniki 7. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie" 
Starsza para nad komputerem
Portret pokolenia 50+. Główne wyniki 7. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie" 

Stan zdrowia i warunki pracy wpływają na decyzje Polaków o przejściu na emeryturę – wynika z badania SHARE 50+ w Europie. Częściej niż co 10. chce przejść na emeryturę w tym samym czasie co współmałżonek. Polacy po 50. uważają się za bardziej schorowanych niż inni mieszkańcy Europy. Rzadko dbają o aktywność fizyczną.