logo POWER PL SHARE UE

Konferencja projektu SHARE 50+

25 lutego odbędzie się webinarium podsumowujące wyniki VII rundy badania SHARE oraz rekomendacje dla polityki pt. Pokolenia 50+ w Polsce i w Europie: aktywność, stan zdrowia, uczenie się przez całe życie.

Konferencję organizują: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas konferencji omówione zostaną uwarunkowania aktywności osób w wieku 50+ w Polsce:

  • wykluczenie z rynku pracy osób 50+
  • warunki pracy osób w wieku 50+ 
  • stan zdrowia a aktywność osób w wieku 50+
  • zagadnienie aktywnego starzenia się.

Odbędzie się też panel dyskusyjny poświęcony uczeniu się i aktywności edukacyjnej osób 50+ .

Przypomnijmy, że celem głównym projektu jest wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność wsparcia na rynku pracy osób w wieku 50+ z uwzględnieniem informacji m.in. o zdrowiu, aktywności zawodowej, kapitale ludzkim, sytuacji materialnej i rodzinnej tej grupy osób.

Więcej informacji: jskipi@sgh.waw.pl