Logotypy SHARE SGH MRPiPS

Dla uczestników

Badanie „SHARE: 50+ w Europie” przeprowadzane jest co dwa lata na tej samej grupie wylosowanych osób w wieku 50+. Śledzenie losów uczestników w miarę upływu czasu stanowi bardzo ważny element badania, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć zmiany zachodzące w ich życiu. Dlatego każdy z uczestników badania jest dla nas taki ważny!
Badanie realizowane jest w formie wywiadów przeprowadzanych osobiście przez specjalnie przeszkolonych ankieterów przy pomocy komputera. Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie dobrowolne. Poniżej krótko opisano, jak wygląda procedura przeprowadzania badania:

 

  1. Osoby wylosowane do badania otrzymują pocztą list zapowiedni, który stanowi zaproszenie do udziału w badaniu. Wraz z listem zapowiednim przesyłana jest informacja o tym, jak w badaniu zabezpieczane są dane osobowe uczestników. W liście zapowiednim jest zawarta informacja, kiedy badanie będzie realizowane i gdzie można pozyskać szczegółowe informacje na ten temat.
  2. Ankieter z instytutu badania opinii publicznej Kantar Polska SA osobiście kontaktuje się z wylosowaną osobą. Ankieter ma ze sobą legitymację i upoważnienie do przeprowadzenia badania. Tożsamość ankietera można potwierdzić kontaktując się telefonicznie z opiekunem badania w Kantar Polska SA (dane kontaktowe u dołu strony).
  3. Mogą Państwo umówić się z ankieterem na dogodny dla Państwa termin przeprowadzenia wywiadu.
  4. Wywiad może zostać zrealizowany w Państwa gospodarstwie domowym lub w innym, dogodnym dla Państwa miejscu.
  5. Podczas wywiadu ankieter odczytuje pytania z komputera i zapisuje Państwa odpowiedzi w systemie. Do tych odpowiedzi przypisywany jest specjalny kod numeryczny, dzięki czemu są one przechowywane bez danych osobowych i nie ma możliwości powiązania ich bezpośrednio z Państwem.
  6. Pytania w wywiadzie dotyczą różnych aspektów codziennego życia – zdrowia, sytuacji na rynku pracy czy relacji społecznych. Przeprowadzane są również proste ćwiczenia dla obiektywnej oceny stanu zdrowia, jak np. pomiar siły uścisku dłoni.
  7. Jeśli nie chcą Państwo odpowiedzieć na którekolwiek pytanie, wystarczy o tym poinformować ankietera, który przejdzie do następnego pytania.
  8. W ramach podziękowania za udział w badaniu otrzymają Państwo drobny upominek.
  9. Po przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów, zebrane w badaniu dane zostaną zestawione w bazie bez nazwisk i adresów. Uzyskana w ten sposób baza danych będzie podlegała analizom do celów naukowych. W publikacjach naukowych wyniki badania są przedstawiane wyłącznie zbiorowo, np. w podziale na grupę kobiet i mężczyzn, bez możliwości identyfikacji pojedynczych osób, które uczestniczyły w badaniu.
  10. Na podstawie wyników badania wprowadzane są zmiany w polityce publicznej w zakresie systemu emerytalnego, systemu opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej.

 

W Polsce badanie przeprowadzają ankieterzy ośrodka badania opinii publicznej Research Collective. Opiekunem badania jest pani Sylwia Bąba. 

Dane kontaktowe:
Research Collective
ul. Wita Stwosza 36, 02-661 Warszawa
tel. (+48) 728-421-639
email: share50plus@r-collective.pl