logo POWER PL SHARE UE

Portret pokolenia 50+

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE: 50+ w Europie" (z ang. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE) jest przeprowadzane wśród osób w wieku 50 lat i więcej. 

Badaniem objęte są wszystkie kraje europejskie oraz Izrael. 

W badaniu zbierane są informacje na temat sytuacji życiowej uczestników – stanu zdrowia, relacji społecznych i rodzinnych, sytuacji materialnej i aktywności na rynku pracy. 

Badanie ma charakter panelowy, co oznacza, że od 2004 roku co dwa lata biorą w nim udział te same osoby. Długoterminowe śledzenie ich losów pozwala naukowcom dowiedzieć się, jakie zmiany zachodzą w ich życiu.

Na podstawie badania naukowcy przygotowują analizy i porównania międzynarodowe. Wyniki tych analiz wykorzystywane są przez instytucje rządowe do planowania polityki publicznej. 

tab

Aktualna runda
Historia badania

Kolejna edycja badania jest realizowana w latach 2019-2020. Weźmie w niej udział ponad 6000 Polaków w wieku 50+.

Polska część badania „SHARE: 50+ w Europie” jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W latach 2018-2022 badanie jest realizowane w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii a Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej konsorcjum SHARE-ERIC. Więcej informacji o finansowaniu badania.

Badanie prowadzone jest od 2004 roku co dwa lata. Łącznie we wszystkich dotychczasowych edycjach badania wzięło udział niemal 140 tysięcy uczestników. W latach 2019 – 2020 realizowana jest ósma edycja badania, która obejmie 27 krajów europejskich i Izrael. 

Dotychczas Polska wzięła udział w pięciu etapach badania, realizowanych od 2006 roku do 2017 roku. Obecna edycja badania (2019 – 2020) jest również przeprowadzana w Polsce. Początkowo polskich uczestników w badaniu było ok. 2500, zaś w ostatnich latach udział wzięło ponad 4500 Polaków.