logo POWER PL SHARE UE

Portret pokolenia 50+

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE: 50+ w Europie" (z ang. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE) jest przeprowadzane wśród osób w wieku 50 lat i więcej. 

Badaniem objęte są wszystkie kraje europejskie oraz Izrael. 

W badaniu zbierane są informacje na temat sytuacji życiowej uczestników – stanu zdrowia, relacji społecznych i rodzinnych, sytuacji materialnej i aktywności na rynku pracy. 

Badanie ma charakter panelowy, co oznacza, że od 2004 roku co dwa lata biorą w nim udział te same osoby. Długoterminowe śledzenie ich losów pozwala naukowcom dowiedzieć się, jakie zmiany zachodzą w ich życiu.

Na podstawie badania naukowcy przygotowują analizy i porównania międzynarodowe. Wyniki tych analiz wykorzystywane są przez instytucje rządowe do planowania polityki publicznej. 

tab

Aktualna runda
Historia badania

 

Dziewiąta edycja badania jest realizowana w latach 2021-2022. Weźmie w niej udział ponad 6000 Polaków w wieku 50+.

Polska część badania „SHARE: 50+ w Europie” jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W latach 2021-2022 badanie jest realizowane w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej a Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej konsorcjum SHARE-ERIC. Więcej informacji o finansowaniu badania.

Badanie prowadzone jest od 2004 roku co dwa lata. Łącznie we wszystkich dotychczasowych edycjach badania wzięło udział niemal 150 tysięcy uczestników. W latach 2019 – 2020 realizowana była ósma edycja badania, która objęła 27 krajów europejskich i Izrael. Realizacja badania w terenie była przerwana z powodu pandemii i część zrealizowana została w formie wywiadów telefonicznych.

Dotychczas Polska wzięła udział w sześciu etapach badania, realizowanych od 2006 roku do 2020 roku. Początkowo polskich uczestników w badaniu było ok. 2500, zaś w ostatnich latach udział wzięło ponad 4500 Polaków.