Logotypy SHARE SGH MRPiPS

Raporty statystyczne

Raporty statystyczne zawierające informacje o sytuacji osób w wieku 50+ na lokalnych rynkach pracy,
opracowane w ramach projektu pn. „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”. 

W raportach zaprezentowano unikatowy zestaw informacji dotyczących sytuacji osób w wieku 50 lat lub więcej na poziomie powiatów. Obejmuje on kwestie demograficzne, zdrowotne oraz społeczno-ekonomiczne na podstawie danych: Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). W raportach, oprócz danych dostępnych na stronach internetowych poszczególnych instytucji oraz w opracowaniach GUS, zawarto niepublikowane dotychczas szczegółowe dane lub ich zestawienia. Stanowią przez to rzadki zbiór umożliwiający ocenę oraz porównania sytuacji osób w wieku 5o lat lub więcej pomiędzy powiatami.

Ze względu na pionierski charakter raportów oraz eksperymentalną metodę ich przygotowania, do przedstawionych w raportach danych należy podchodzić z ostrożnością.

Uwagi metodologiczne:

 • bd. – brak danych,
 • (.) – liczebność poniżej 5 osób.

Prezentacja zawartości raportów:       slajd tytułowy prezentacji

Raporty do pobrania dla województw:

 1. dolnośląskie
 2. kujawsko-pomorskie
 3. lubelskie
 4. lubuskie
 5. łódzkie
 6. małopolskie
 7. mazowieckie
 8. opolskie
 9. podkarpackie
 10. podlaskie
 11. pomorskie
 12. śląskie
 13. świętokrzyskie
 14. warmińsko-mazurskie
 15. wielkopolskie
 16. zachodniopomorskie