Logotypy SHARE SGH MRPiPS

Publikacje

Publikacja
Tytuł
Raport podsumowujący wyniki badań 8. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”
Body

Pokolenie 50+ w Polsce i w Europie w przededniu pandemii COVID-19: aktywność, stan zdrowia, warunki pracy, relacje międzypokoleniowe i wykluczenie. Raport podsumowujący wyniki badań 8. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”. dr Anita Abramowska-Kmon, dr adosław Antczak, Milena Chełchowska, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Monika Oczkowska, prof. dr hab. Tomasz Panek, dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, dr hab. Anna Ruzik-Sierdzińska, prof. SGH, dr hab. Paweł Strzelecki, prof. SGH, dr hab. Wiktoria Wróblewska, prof. SGH, dr Jan Zwierzchowski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2023 r.

Obrazek
Okładka Raportu z 8. rundy badania SHARE
plik
Pobierz11.01 MB
Tytuł
Społeczne, zdrowotne i gospodarcze skutki pandemii Covid-19 i środki kontroli epidemiologicznej.
Body

Pierwsze wyniki badania SHARE Corona 1 i 2

Social, health, and economic impacts of the COVID-19 pandemic and the epidemiological control measures. First results from SHARE Corona Waves 1 and 2.
Redakcja: Axel Börsch-Supan, Anita Abramowska-Kmon, Karen Andersen-Ranberg, Agar Brugiavini, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Florence Jusot, Anne Laferrère, Howard Litwin, Šime Smolić, Guglielmo Weber. Berlin, Boston: De Gruyter, 2023.

Do pobrania: Social, health, and economic impacts of the COVID-19 pandemic and the epidemiological control measures (degruyter.com)

Obrazek
Strona tytułowa publikacji
Tytuł
Sytuacja osób w wieku 50+ w Polsce i w Europie w trakcie drugiej fali pandemii COVID-19
Body

Sytuacja osób w wieku 50+ w Polsce i w Europie w trakcie drugiej fali pandemii COVID-19. Raport z telefonicznego badania ankietowego SHARE Corona 2 zrealizowanego w ramach 9. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”. dr Anita Abramowska-Kmon, dr Radosław Antczak, Milena Chełchowska, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Dorota Holzer-Żelażewska, dr Wojciech Łątkowski, dr hab. Iga Magda, prof. SGH, Monika Oczkowska, prof. dr hab. Tomasz Panek, dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, dr hab. Anna Ruzik-Sierdzińska, prof. SGH, dr Katarzyna Saczuk, dr Marta Styrc, dr hab. Paweł Strzelecki, prof. SGH, dr hab. Wiktoria Wróblewska, prof. SGH, dr Jan Zwierzchowski.  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2023 r.

Obrazek
Okładka raportu z badana SHARE COVID 2023
plik
Pobierz14.09 MB
Tytuł
Raport syntetyczny
Body

w ramach zadania 5 i 8 projektu: „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Obrazek
Raport Syntetyczny - strona tytułowa
plik
Pobierz456.87 KB
Tytuł
Raport cząstkowy nr 1
Body

Oferta edukacyjna dotycząca świadczenia usług opiekuńczych wobec osób starszych w kontekście regulacji krajowych i doświadczeń zagranicznych

Raport cząstkowy nr 1 w ramach zadania 5 i 8 projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obrazek
Załącznik 1 strona tytułowa
plik
Pobierz1.31 MB
Tytuł
Raport cząstkowy nr 2
Body

Rozpoznanie potencjalnego popytu oraz podaży usług opiekuńczych na rzecz osób starszych

Raport cząstkowy nr 2 w ramach zadania 5 i 8 projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obrazek
Załącznik 2 strona tytułowa
plik
Pobierz1.72 MB
Tytuł
Raport cząstkowy nr 3
Body

Bariery w podejmowaniu pracy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia, z uwzględnieniem perspektywy osób w wieku 50+

Raport cząstkowy nr 3 w ramach zadania 5 i 8 projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obrazek
Załącznik 3 strona tytułowa
plik
Pobierz833.11 KB
Tytuł
Raport cząstkowy nr 4
Body

Mocne strony i potencjał, słabe strony i wyzwania przed jakimi stoją IRP, w szczególności PUP, jako instytucje wspierające zatrudnianie opiekunów osób starszych wymagających wsparcia

Raport cząstkowy nr 4 w ramach zadania 5 i 8 projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obrazek
Załącznik 4 strona tytułowa
plik
Pobierz543.49 KB
Tytuł
Raport cząstkowy nr 5
Body

Potrzeby i warunki zachęcające osoby bierne zawodowo do powrotu na rynek pracy ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy osób w wieku 50+

Raport cząstkowy nr 5 w ramach zadania 5 i 8 projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obrazek
Załącznik 5 strona tytułowa
plik
Pobierz1017.73 KB
Tytuł
Raport cząstkowy nr 6
Body

Możliwości współpracy instytucji/organizacji (w tym IRP) działających na szczeblu gminy/powiatu z PUP w zakresie docierania do osób biernych zawodowo

Raport cząstkowy nr 6 w ramach zadania 5 i 8 projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obrazek
Załącznik 6 strona tytułowa
plik
Pobierz711.5 KB
Tytuł
Raport cząstkowy nr 7
Body

Raport metodologiczny

Raport cząstkowy nr 7 w ramach zadania 5 i 8 projektu „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obrazek
Załącznik 7 strona tytułowa
plik
Pobierz714.13 KB
Tytuł
Sytuacja osób w wieku 50+ w Polsce i w Europie w trakcie pierwszej fali pandemii COVID-19
Body

Sytuacja osób w wieku 50+ w Polsce i w Europie w trakcie pierwszej fali pandemii COVID-19. Raport z telefonicznego badania ankietowego SHARE Corona zrealizowanego w ramach 8. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie, dr Anita Abramowska-Kmon, dr Radosław Antczak, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Dorota Holzer-Żelażewska, prof. dr hab. Irena E. Kotowska, dr Wojciech Łątkowski, dr hab. Iga Magda, prof. SGH, Monika Oczkowska, prof. dr hab. Tomasz Panek, dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, dr hab. Paweł Strzelecki, dr Marta Styrc, dr Sylwia Timoszuk, dr hab. Wiktoria Wróblewska, prof. SGH, dr Jan Zwierzchowski. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022 r.

Obrazek
Okładka raportu z badana SHARE COVID 2022
plik
Pobierz4.29 MB
Tytuł
Raport podsumowujący wyniki badań 7. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”
Body

Pokolenia 50+ w Polsce i w Europie: aktywność, stan zdrowia, warunki pracy, relacje międzypokoleniowe i wykluczenie. dr Anita Abramowska-Kmon, dr Radosław Antczak, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Wojciech Łątkowski, dr hab. Iga Magda, prof. SGH, Monika Oczkowska, prof. dr hab. Tomasz Panek, dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, dr Anna Ruzik-Sierdzińska, Sylwia Timoszuk, dr hab. Wiktoria Wróblewska, prof. SGH, dr Jan Zwierzchowski. MRPiPS, Warszawa 2019

Obrazek
Okładka raportu, para 50-latków
plik
Pobierz3.95 MB
Tytuł
POKOLENIE 50+ W POLSCE NA TLE EUROPY:
Body

AKTYWNOŚĆ, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA. WYNIKI NA PODSTAWIE BADANIA SHARE, redakcja merytoryczna: dr hab. Michał Myck i Monika Oczkowska, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
 POKOLENIE 50+ W POLSCE NA TLE EUROPY
plik
Pobierz2.23 MB
Tytuł
Broszura z wynikami 7. rundy badania SHARE 50+
Body

Broszura opracowana na podstawie "Pokolenia 50+ w Polsce i w Europie: aktywność, stan zdrowia,
warunki pracy, relacje międzypokoleniowe i wykluczenie. Raport podsumowujący wyniki
badań 7. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”. MRPiPS, Warszawa 2019 r.

Obrazek
okładka broszury SHARE
plik
Pobierz568.23 KB
Tytuł
Analityczny Raport Uzupełniający 1:
Body

Dane SHARE z perspektywy oceny jakości życia: osoby w wieku 50+ w Polsce na tle Europy, Michał Myck, Mateusz Najsztub, Monika Oczkowska, współpraca: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Piotr Lewandowski, Iga Magda, Leszek Morawski, Wojciech Paukszteło, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
Analityczny Raport Uzupełniający 1
plik
Pobierz1.28 MB
Tytuł
Analityczny Raport Uzupełniający 2:
Body

Historia zatrudnienia i aktywność po zakończeniu kariery zawodowej, Leszek Morawski, współpraca: Michał Myck, Monika Oczkowska, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
Analityczny Raport Uzupełniający 2
plik
Pobierz1.19 MB
Tytuł
Analityczny Raport Uzupełniający 3:
Body

Polacy po pięćdziesiątce: praca i emerytura, Agnieszka Chłoń-Domińczak, współpraca: Dorota Holzer-Żelażewska, Anna Maliszewska, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
 Analityczny Raport Uzupełniający 3
plik
Pobierz4.64 MB
Tytuł
Analityczny Raport Uzupełniający 4:
Body

Praca a zdrowie i umiejętności poznawcze pokolenia 50+, Iga Magda, współpraca: Aneta Kiełczewska, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
Analityczny Raport Uzupełniający 4
plik
Pobierz1.63 MB
Tytuł
Analityczny Raport Uzupełniający 5:
Body

Aktywność zawodowa a warunki materialne wśród osób w wieku 50+, Piotr Lewandowski, współpraca: Katarzyna Sałach, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
Analityczny Raport Uzupełniający 5
plik
Pobierz1.84 MB