logo POWER PL SHARE UE

Publikacje

Publikacja
Tytuł
Sytuacja osób w wieku 50+ w Polsce i w Europie w trakcie pierwszej fali pandemii COVID-19
Body

Sytuacja osób w wieku 50+ w Polsce i w Europie w trakcie pierwszej fali pandemii COVID-19. Raport z telefonicznego badania ankietowego SHARE Corona zrealizowanego w ramach 8. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie, dr Anita Abramowska-Kmon, dr Radosław Antczak, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Dorota Holzer-Żelażewska, prof. dr hab. Irena E. Kotowska, dr Wojciech Łątkowski, dr hab. Iga Magda, prof. SGH, Monika Oczkowska, prof. dr hab. Tomasz Panek, dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, dr hab. Paweł Strzelecki, dr Marta Styrc, dr Sylwia Timoszuk, dr hab. Wiktoria Wróblewska, prof. SGH, dr Jan Zwierzchowski, Warszawa 2022

Obrazek
Okładka rarportu z badana SHARE COVID 2022
plik
Pobierz4.29 MB
Tytuł
Raport podsumowujący wyniki badań 7. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”
Body

Pokolenia 50+ w Polsce i w Europie: aktywność, stan zdrowia, warunki pracy, relacje międzypokoleniowe i wykluczenie. dr Anita Abramowska-Kmon, dr Radosław Antczak, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prof. dr hab. Irena E. Kotowska, Wojciech Łątkowski, dr hab. Iga Magda, prof. SGH, Monika Oczkowska, prof. dr hab. Tomasz Panek, dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, dr Anna Ruzik-Sierdzińska, Sylwia Timoszuk, dr hab. Wiktoria Wróblewska, prof. SGH, dr Jan Zwierzchowski; Warszawa 2019

Obrazek
Okładka raportu, para 50-latków
plik
Pobierz3.95 MB
Tytuł
POKOLENIE 50+ W POLSCE NA TLE EUROPY:
Body

AKTYWNOŚĆ, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA. WYNIKI NA PODSTAWIE BADANIA SHARE, redakcja merytoryczna: dr hab. Michał Myck i Monika Oczkowska, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
 POKOLENIE 50+ W POLSCE NA TLE EUROPY
plik
Pobierz2.23 MB
Tytuł
Broszura z wynikami 7. rundy badania SHARE 50+
Body

Broszura opracowana na podstawie "Pokolenia 50+ w Polsce i w Europie: aktywność, stan zdrowia,
warunki pracy, relacje międzypokoleniowe i wykluczenie. Raport podsumowujący wyniki
badań 7. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”. MRPiPS, Warszawa 2019 r.

Obrazek
okładka broszury SHARE
plik
Pobierz568.23 KB
Tytuł
Analityczny Raport Uzupełniający 1:
Body

Dane SHARE z perspektywy oceny jakości życia: osoby w wieku 50+ w Polsce na tle Europy, Michał Myck, Mateusz Najsztub, Monika Oczkowska, współpraca: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Piotr Lewandowski, Iga Magda, Leszek Morawski, Wojciech Paukszteło, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
Analityczny Raport Uzupełniający 1
plik
Pobierz1.28 MB
Tytuł
Analityczny Raport Uzupełniający 2:
Body

Historia zatrudnienia i aktywność po zakończeniu kariery zawodowej, Leszek Morawski, współpraca: Michał Myck, Monika Oczkowska, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
Analityczny Raport Uzupełniający 2
plik
Pobierz1.19 MB
Tytuł
Analityczny Raport Uzupełniający 3:
Body

Polacy po pięćdziesiątce: praca i emerytura, Agnieszka Chłoń-Domińczak, współpraca: Dorota Holzer-Żelażewska, Anna Maliszewska, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
 Analityczny Raport Uzupełniający 3
plik
Pobierz4.64 MB
Tytuł
Analityczny Raport Uzupełniający 4:
Body

Praca a zdrowie i umiejętności poznawcze pokolenia 50+, Iga Magda, współpraca: Aneta Kiełczewska, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
Analityczny Raport Uzupełniający 4
plik
Pobierz1.63 MB
Tytuł
Analityczny Raport Uzupełniający 5:
Body

Aktywność zawodowa a warunki materialne wśród osób w wieku 50+, Piotr Lewandowski, współpraca: Katarzyna Sałach, Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Warszawa 2016

Obrazek
Analityczny Raport Uzupełniający 5
plik
Pobierz1.84 MB