Logotypy SHARE SGH MRPiPS

Wydarzenia

Konferencja Pokolenie 50+ w Polsce i w Europie
Czerwiec 20 wtorek
Miejsce:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Aula I im. prof. J. Jóźwiak w bud. C. Al. Niepodległości 128.
Godzina:
9.00–16.00

W dniu 20 czerwca odbyła się konferencja podsumowującą wyniki 8. rundy badania SHARE oraz telefonicznego badania SHARE Corona przeprowadzonego w trakcie 9. rundy badania SHARE w ramach projektu pn.