Logotypy SHARE SGH MRPiPS

Konferencja Pokolenie 50+ w Polsce i w Europie

Obrazek
Zdjęcie dwóch osób pracujących na laptopie i tablecie
Data
Czerwiec 20 wtorek
Miejsce
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Aula I im. prof. J. Jóźwiak w bud. C. Al. Niepodległości 128.
Godzina
9.00–16.00

W dniu 20 czerwca odbyła się konferencja podsumowującą wyniki 8. rundy badania SHARE oraz telefonicznego badania SHARE Corona przeprowadzonego w trakcie 9. rundy badania SHARE w ramach projektu pn. „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)”, zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Celem głównym projektu jest wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność wsparcia na rynku pracy osób w wieku 50+ z uwzględnieniem informacji m.in. o zdrowiu, aktywności zawodowej, kapitale ludzkim, sytuacji materialnej i rodzinnej tej grupy osób. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na konferencji zostały również przedstawione syntetyczne wnioski płynące z pogłębionych analiz mających na celu doprecyzowanie rekomendacji dotyczących wykorzystania potencjału osób w wieku 50 lub więcej lat jako potencjalnych opiekunów osób starszych i innych dorosłych wymagających opieki, z perspektywy działań które mogą podejmować instytucje rynku pracy.

Pragniemy podziękować wszystkim Uczestnikom za liczną obecność, zarówno osobiście jak i on-line, w dniu 20 czerwca 2023 roku na konferencji: 

Pokolenie 50+ w Polsce i w Europie:
 aktywność, stan zdrowia, warunki pracy, relacje międzypokoleniowe i wykluczenie

Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Prelegentów, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Jest nam bardzo miło, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i aktywnie uczestniczyć w konferencji.

Mamy nadzieję, że wystąpienia i dyskusje, które wywiązały się w trakcie spotkania, będą miały pozytywny skutek i przyczynią się w pewnym stopniu do rozpropagowania wiedzy o warunkach funkcjonowania pokolenia 50+ w Polsce i Europie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

 

Materiały konferencyjne:

Program Konferencji:  PROGRAM

Link do nagrania: Konferencja Pokolenie 50+ w Polsce i w Europie

Link do Raportu:  Sytuacja osób w wieku 50+ w Polsce i w Europie w trakcie pierwszej fali pandemii COVID-19

Prezentacje:

Sesja 1. Wyniki badań 8. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”

Sesja 2. Sytuacja osób w wieku 50+ w Polsce i w Europie w trakcie drugiej fali pandemii COVID-19 – wyniki ankietowego badania „SHARE: 50+ w Europie”

Sesja 3. Sposoby wsparcia opiekunów osób starszych przez IRP