logo POWER PL SHARE UE

Grant Komisji UE dla projektu badawczego SHARE-COVID

Polski zespól badawczy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest w składzie konsorcjum SHARE-COVID, które otrzymało grant Unii Europejskiej na zbadanie wpływu epidemii COVID-19 na zdrowie, zachowania społeczne i gospodarkę.

Badanie realizować będzie konsorcjum z 15 krajów pod auspicjami Towarzystwa Maxa Plancka (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften). W składzie konsorcjum jest polski zespół badania SHARE 50+ w Europie Instytutu Statystyki i Demografii SGH.

Grant zostanie sfinansowany ze środków programu „Horyzont 2020” i inicjatywy Coronavirus Global Response uruchomionej przez prezydent Ursulę von der Leyen w maju 2020 r.  

Konsekwencje epidemii i działania podejmowane dla jej powstrzymania są ogromne i wpływają na sytuację obywateli Europy pod względem ekonomicznym i zdrowotnym, a także na ich relacje społeczne. Celem badania SHARE-COVID jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące niezamierzonych skutków epidemii i wypracowanie rekomendacji dla polityki zdrowotnej, gospodarczej i społecznej. 

Wyniki prowadzonych badań naukowych pomogą zrozumieć, jakie czynniki mają wpływ na problemy systemów ochrony zdrowia, na zachowania zdrowotne obywateli oraz jakie są konsekwencje epidemii dla rynku pracy. Zbadany zostanie wpływ pandemii i izolacji obywateli na dochody i nierówności finansowe.

Badanie SHARE-COVID będzie się też zajmować geograficznymi wzorcami epidemii i ich związku z wzorcami społecznymi po to, by lepiej można było planować działania mające na celu powstrzymanie zakażeń oraz wykluczać negatywne konsekwencje obostrzeń, które są narzucane obywatelom. Trzecim celem jest zbadanie sposobów poprawy warunków mieszkaniowych i życiowych starszego pokolenia w obliczu pandemii.

Badanie SHARE 50+ w Europie zajmuje się sytuacją życiową, zdrowotną, finansową osób po 50. roku życia, a więc tych, którzy są najbardziej narażeni na ciężką formę zachorowania na COVID-19. Zaplanowane działania badawcze i analizy przyczynią się do poprawy sytuacji tej grupy wieku.

W sumie Komisja Europejska zaakceptowała 23 projekty, które otrzymają 128,2 mln EUR na walkę
z pandemią poprzez wzmocnienie potencjału przemysłowego, rozwój technologii medycznych, analizę skutków społecznych, zdrowotnych oraz ekologicznych. Wartość grantu SHARE-COVID to 6 847 680,25 EUR.

Badanie Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE: 50+ w Europie" (z ang. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE) jest przeprowadzane wśród osób w wieku 50 lat i więcej. Badaniem objęte są wszystkie kraje europejskie oraz Izrael. Badanie prowadzone jest od 2004 roku co dwa lata. Dotychczas Polska wzięła udział w pięciu etapach badania, realizowanych od 2006 roku do 2017 roku.