logo POWER PL SHARE UE

Seniorzy w okresie pandemii – badanie SHARE Corona

Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH (Instytut Statystyki i Demografii), liderka grupy badawczej „Badania zdrowia, starzenia się i procesów przechodzenia na emeryturę w Europie”, która realizuje projekty „SHARE: 50+ w Europie” oraz „SHARE-COVID” opowiadała dzisiaj o wynikach badań podczas konferencji Polskiej Akademii Umiejętności pt. „Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych (z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)”.

Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 roku nastąpił w środku zbierania danych ósmej rundy badania „SHARE 50+ w Europie”. Badanie jest interdyscyplinarne i objęło następujące tematy.

  • Zdrowie i zachowania zdrowotne - Ogólny stan zdrowia przed i po wybuchu epidemii COVID-19, stosowanie środków bezpieczeństwa (np. dystans społeczny, noszenie maseczki);
  • Zdrowie psychiczne - Lęk, depresja, problemy ze snem i poczucie osamotnienia, przed i po wybuchu epidemii COVID;
  • Infekcje i opieka zdrowotna - Objawy związane z COVID-19, badanie SARS-CoV-2
    i hospitalizacja, rezygnacja z leczenia, zadowolenie z leczenia;
  • Zmiany w pracy i sytuacji ekonomicznej - Bezrobocie, zamykanie firm, praca w domu, zmiany w godzinach pracy i dochodach, wsparcie finansowe;
  • Sieci społeczne - Zmiany w kontaktach osobistych z rodziną i przyjaciółmi, udzielona
    i otrzymana pomoc, udzielona i otrzymana opieka osobista.

Wyniki pokazują zróżnicowanie zachowań, a także efektów pandemii na sytuację osób w wieku 50+ w krajach biorących udział w badaniu. Dotyczy to w szczególności ryzyka utraty pracy, pogorszenia sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, ale też zdrowia psychicznego czy funkcjonowania sieci społecznych.