Logotypy SHARE SGH MRPiPS

O SHARE COVID na konferencji PAU

Podczas konferencji „Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych (z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)” (25– 26 czerwca, 2021) Polskiej Akademii Umiejętności prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak wygłosiła referat pt. Seniorzy w okresie pandemii – badanie SHARE Corona, w którym opowiada o wynikach badania.

Link do filmu: https://bit.ly/3whRrnf