logo POWER PL SHARE UE

Prezentacja wyników badania

Nasi respondenci znowu spotykają się z ankieterami. Jak prezentujemy wyniki naszych badań? 

Krajowa Grupa Badawcza Projektu SHARE w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej zorganizowała webinarium podsumowujące wyniki VII rundy badania SHARE oraz rekomendacje dla polityki pt. Pokolenia 50+ w Polsce i w Europie: aktywność, stan zdrowia, uczenie się przez całe życie. Webinarium odbyło się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 25 lutego 2021 r.   Do udziału w nim zaproszono przedstawicieli resortów, urzędów pracy, samorządu lokalnego, naukowców i dziennikarzy.

Webinarium otworzyli: Robert Tomanek, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz dr hab., prof.  SGH, Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W trakcie konferencji omówiono 15 lat historii badania zdrowia, aktywności i procesów emerytalnych w Polsce i w Europie i to, co nam daje badanie SHARE. Członkowie zespołu badawczego przedstawili  wyniki badania dotyczące uwarunkowań aktywności osób w wieku 50+ w Polsce; wykluczenia z rynku pracy; warunków pracy i stanu zdrowia osób 50, , wreszcie aktywności społecznej, fizycznej, edukacyjnej i społecznej badanych.

Odbyła się też dyskusja na temat aktywizacji osób w wieku 50+ w Polsce i wniosków z badania dla polityki publicznej. Wystąpienie wprowadzające do dyskusji wygłosiła prof. dr hab. Irena E Kotowska (SGH), a w panelu dyskusyjnym uczestniczyli: dr Ewa Flaszyńska, MRPiT, Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy (Lewiatan), Wiesław Drożdżyński, wicedyrektor ds. Rynku Pracy, WUP Olsztyn, dr hab. prof. SGH Iga Magda (SGH) i dr Konrad Turek, NIDI.

W webinarium wzięło udział 217 osób. Wszystkie osoby otrzymały link do strony projektu, na której umieszczono raport z badania. Przeprowadzono badanie satysfakcji z konferencji. Otrzymano z powrotem 143 ankiety. 134 osoby uznały rekomendacje z raportu za przydatne i uznały, że mogą je wykorzystać w pracy przy planowaniu działań na rzecz osób w wieku przedemerytalnym i wspierania ich w decyzjach o dłuższym pozostawaniu na rynku pracy.