logo POWER PL SHARE UE

Dziewiąta tura badania SHARE 55+trwa

Realizowana jest dziewiąta edycja badania SHARE 50+ w Europie. Weźmie w niej udział ponad 6000 Polaków w wieku 50+. Co znaczy, że przeprowadzane są wywiady osobiste (nie online i nie przez telefon).

Ankieterzy, którzy odwiedzają naszych respondentów, przestrzegają wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Dostali szczegółową instrukcję bezpieczeństwa, opisująca procedury. Noszą maseczki, dezynfekują laptopy etc.

Polska część badania „SHARE: 50+ w Europie” jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Badanie jest realizowane w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej a Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej w ramach konsorcjum SHARE-ERIC.